TELEKOMUNIKACIJE

wireless

TELEKOMUNIKACIJE

Sa brzim razvojem telekomunikacija i zahtevima za sve većom propusnom moći mreža, izgradnja sopstvenih mreža optičkih kablova za operatere postaje uslov opstanka na tržištu telekomunikacionih usluga.

ENERGETIKA

sun

ENERGETIKA

Teamenergo se bavi projektovanjem i izgradnjom dalekovoda i trafo stanica kao i projektovanjem i izgradnjom javne rasvete. Sve poslove obavljamo u skladu sa najvišim svetskim standardima i specifikacijama.

OPREMA

truck

OPREMA

Teamenergo raspolaže sa velikim brojem vozila, mašina i kamiona koji omogućavaju izvodjenje gradjevinskih i zanatsko-montažnih radova u telekomunikacionim, energetskim, vodovodnim i gasovodnim projektima.

REFERENCE

prize winner

REFERENCE

Preduzeće Teamenergo i njegov iskusan tim iza sebe imaju veliki broj završenih projekata vrednih više miliona evra. Ponosni smo na našu listu referenci kao i reference koje poseduju naši zaposleni. Proverite listu naših projekata.